Vinárstvo DIOUS

Navrhovaný objekt lisovne a technologického skladu vína je prístavbou k jestvujúcemu objektu kultúrneho domu. Pôvodným priestorom , ktoré boli využívané na výrobu vína chýbal priestor lisovne. Riešením bola prístavba s napojením na jestvujúce priestory ako aj celková úprava povrchov stien a podláh. Priestorom, ktorý vytvára atmosféru je pôvodná vínna pivnica s tehlovou klenbou 6,0 x 35,0m. Ide o pôvodný priestor pozostatok hospodárskej usadlosti - birešského domu. Zo značne zdevastovaného priestoru sa po týždni pieskovania ukázala nepravidelná tehlová klenba s kamennými soklami, ktoré tam nakoniec po ošetrení ostali v čistej podobe. V priestoroch bola navrhnutá a zrealizovaná nová technológia, ktorá umožňuje - lisovanie, riadené kvasenie, dozrievanie, archiváciu a prezentáciu vína formou degustácií. Fasáda pôvodného objektu kultúrneho domu a pošty je upravená silikátovým náterom. Pre fasádu sme navrhli kompozíciu farebných obdĺžnikov v kombinácii štyroch odtieňov listov jesenného vinohradu. Ako zjednocujúci prvok je navrhnutá predsadená roštová konštrukcia vytvorená z drevených profilov a oceľových rámov, kotvených na jestvujúcu obvodovú stenu objektu.

 • Klient
  Víno Dious, spol. s r.o.
 • Lokalita
  Horné Orešany
 • Obdobie realizácie
  2008 - 2009
 • Úžitková plocha
  Obostavaný objem
  826,00 m²
  1 385,00 m³
Projektový tím

Autor: Radovan Rusnák
Model: Mária Urbanová