Vinárstvo DIOUS

Navrhovaný objekt lisovne a technologického skladu vína je prístavbou k jestvujúcemu objektu kultúrneho domu...

SIGNUM Mrva & Stanko

Objekt tvorí III. etapu výstavby areálu vinárstva na okraji Trnavy. Dopĺňa pôvodné objekty a ich výrobnú a administratívnu funkciu o budovu s polyfunkčnou náplňou - ubytovanie, degustačný priestor, vínotéka, prezentačné a skladovacie priestory pre víno – vínnu barikovú pivnicu...

Smolenice STODOLA

Pôvodný hospodársky objekt Stodolu v blízkosti samostatne stojacích domov na okraji obce sme transformovali na prevádzku s funkciami prezentácie, administratívy a skladovania.