SIGNUM

Objekt tvorí III. etapu výstavby areálu vinárstva na okraji Trnavy. Dopĺňa pôvodné objekty a ich výrobnú a administratívnu funkciu o budovu s polyfunkčnou náplňou - ubytovanie, degustačný priestor, vínotéka, prezentačné a skladovacie priestory pre víno – vínnu barikovú pivnicu. V úrovni podzemného podlažia je rozšírená možnosť degustačných priestorov, ktoré sú komunikačne spojené tunelom s pôvodnými archívmi vín v pôvodných objektoch.
Návrh rešpektuje  existujúcu dispozíciu zastavania pozemku , komunikácie v areáli, a hlavne už vytvorenú existujúcu architektonickú hmotu v areáli z I. a II. etapy výstavby, podporuje ju s ambíciou ukončiť celý architektonický komplex ako jeden autonómny celok. Ústredným prvkom je oblúková stena, ktorá predstavuje fiktívny odtlačok-signum z už exitsujúcej architektúry areálu -rotundy v mierke 1:1. Karmínovo červená stena prechádza celým objektom ako výrazná materiálová kulisa nielen v podobe obvodovej steny so vstupmi do priestorov, ale aj ako nepravidelné vnútorné stĺporadie s kamenným obkladom v podzemí.

Zvláštna cena odbornej poroty Stavby roka 2011 za netradičné stvárnenie budovy z hľadiska stavebno-konštrukčného a interiérového dizajnu.   Cena Spolku architektov Slovenska za významný prínos k architektúre vinárstiev.

 • Klient
  VÍNO MRVA & STANKO, a.s.
 • Lokalita
  Trnava
 • Obdobie realizácie
  2007 - 2010
 • Úžitková plocha
  Obostavaný objem
  1 065,00 m²
  12 550,00 m³
Projektový tím

Autor: Radovan Rusnák a Štefan Kollár
Foto: Andrea Kornošová