Smolenice STODOLA

Pôvodný hospodársky objekt Stodolu v blízkosti samostatne stojacích domov na okraji obce sme transformovali na prevádzku s funkciami prezentácie, administratívy a skladovania. Kamenné steny, mohutné piliere ako aj surová drevená konštrukcia zastrešenia sa nám javila ako dostatočne silná pre budúci výraz budovy. Odstránené výplňové steny sme nahradili transparentnými stenami pred ktoré pribudli mreže s motívom včelieho plástu v prírodnej forme zhrdzavených plechov. Tie dotvárajú jednoduchosť výrazových prvkov fasády. V dvorovej časti sú navrhnuté vikiere s tvaroslovím konštrukcie zastrešenia integrovaného do výplní zasklenia. Vikiere sú orientované na Smolenický zámok. Na prízemí je prístupná prezentačno predajná miestnosť, ktorá sprístupňuje priestor schodiska, degustačnú miestnosť so sudmi, prípravňu a komunikačnú chodbu z ktorej sa vstupuje do wc pre imobilných a skladu. Predajňa je prístupná zo záhradnej časti s prístupom na terasu. Podkrovie je prístupné schodiskom, ktoré ústi do priestoru chodby-galérie, tá nadväzuje na wc pre mužov a ženy, miestnosť pre upratovačku rokovaciu miestnosť a kanceláriu.
 • Klient
  Včelco, s.r.o.
 • Lokalita
  Smolenice
 • Obdobie realizácie
  2013 - 2014
 • Úžitková plocha
  Obostavaný objem
  393,00 m²
  1 960,00 m³
Projektový tím

Autor: Radovan Rusnák, Štefan Kollár
Foto: Jakub Dvořák